top of page
  • Writer's pictureKom til Orkanger

Varig Orkla Forsikring

Updated: Dec 16, 2018

Beslutningen om å samlokalisere kontorene ble tatt i 2014. Det var også klart at det nye hovedkontoret skulle være i regionsenteret Orkanger.


Daglig leder Sidsel Rian t.v. sammen med kollegene Lars Wold Ree, Heidi Hestnes, Kari Viggaklev, Guri Fagerholt Kjørsvik og Per Kristian Mogstad.

Beslutningen om å samlokalisere kontorene ble tatt i 2014. Det var også klart at det nye hovedkontoret skulle være i regionsenteret Orkanger. For oss var dette et naturlig valg, og på grunn av samlokalisering og behov for større areal, måtte vi inn i nye lokaler. Da Salvesen & Thams lanserte forretningsbygget Reme-Gården med egnet lokale for vårt behov, meldte vi vår interesse.


– Ettersom vi meldte vår interesse tidlig, fikk vi være med å tilpasse og innrede lokalene våre slik at de passet vår virksomhet og vårt behov. Våre ønsker var første etasje, synlighet, gode parkeringsmuligheter og adkomst, lyse og innbydende lokaler og et trivelig resepsjonsområde. Alle rådgivere har egne kontor, slik at kunden kan snakke uforstyrret i trygge omgivelser. Kundefokus og arbeidsmiljø var viktig for oss i utformingen av lokalene, sier Rian.


“Selskapet hadde god dialog med utbygger underveis, og da de flyttet inn i september 2016 var de godt fornøyd med resultatet.”

– Vi hadde store forventninger da vi flyttet inn, og jeg har nok alle ansatte med meg i at samlokalisering i lokaler vi hadde vært med å planlegge selv ga oss en energi og en mulighet til å utvikle selskapet. Endelig fikk vi samlet det gode fagmiljøet vårt under samme tak og vi føler oss godt rustet i et tøft marked, sier Rian.


I løpet av snart to år har Varig Orkla Forsikring og alle åtte ansatte funnet seg godt til rette i Reme-Gården. – Vi har godt samarbeid med eier og utleier Salvesen & Thams, som gir god respons på alle våre henvendelser, og vår opplevelse er at utleieren er opptatt av at vi skal trives.


Responsen fra kunder og omgivelsene har vært positive. Vi får skryt for lyse og trivelige lokaler og kundene opplever at de blir sett og godt ivaretatt. Våre kjerneverdier er tilgjengelighet, kvalitet og trygget – og de nye lokalene er med å underbygge disse, sier daglig leder Sidsel Rian.


Et trivelig kundemottak er viktig for Varig Orkla Forsikring gjensidig. De har beholdt cellekontorer, men også disse er åpne og lyse.

Recent Posts

See All
bottom of page