top of page
  • Writer's pictureKom til Orkanger

Terna – Orkangers øye mot fjorden

Updated: Jun 9, 2019Helt nord i Orkanger ligger småbåthavna til Båtklubben Terna. Alle som eier båt eller har interesse av båt eller sjøsport er velkommen som klubbmedlem.Båtklubben har 160 båtplasser til utleie. Stort sett er alle utleid til enhver tid, og folk med behov for kaiplass må ta kontakt med havneleder i båtklubben. Kontaktinformasjon finnes på Ternas hjemmeside www.baatklubben-terna.no


Fremme interessen for båt og sjøliv

Terna er ei attraktiv småbåthavn med stor trivsel. All drift er bygd på frivillighet og dugnadsarbeid. Båtliv og fjordfiske er en viktig del av Orkangers historie og nettopp denne tradisjonen og interessen var bakgrunnen for at noen båteiere etablerte Terna i 1952. Båtklubbens store prosjekt var å etablere småbåthavn. Båtklubben opplevde at alt tok tid. Medlemmene la ned enormt mye tid og krefter i å overbevise politikere, kommuneledelsen, havnemyndigheter og Fiskeridepartementet.


Båtklubben Terna, som er en forening for småbåtinteresserte i Orkland, har som formål å fremme interessen for båtsporten i Orkland Kommune. Videre har klubben som mål på den beste måte å ivareta medlemmenes interesser vedrørende sjøsport, samt arrangere sammenkomster og videreutvikle kameratskapet i klubben.


En av fasilitetene i småbåthavna er et toalett med adgang for alle. Det har egen inngang ved hovedinngangen til Terna-huset. Toalettet er åpent i vintersesongen fra kl. 08-20 og i sommersesongen hele døgnet. Her er det både handikaptoalett og dusj.


Bygd på dugnad og entusiasme

Arnfinn Hegglund var en av entusiastene som skapte Terna. Han var en av de første 15 medlemmene og formann i klubben i flere perioder fra 1962 til 1985. I båtklubbens 40-årsberetning gir Hegglund et innblikk i bakgrunnen for betydningen av småbåthavn: «Å ha båt i Orkdalsfjorden var et lykkespill. Noen hadde sine båter ved elva, de utvalgte ved kaiene på Thamshavn. Men den største mengden hadde sine båter ved Langbrua. Med den store forskjell på flo og fjære var det mye som skjedde når nordausten satte inn. Det kunne bli forlis og mer til.»


Det skulle ta tjueto år før fra etableringa av Terna til det etterlengtede politiske vedtaket om småbåthavn kom. I 1973 vedtok kommunestyret reguleringsplan for et område på 80 dekar vest for Langbrua, og her skulle det ligge småbåthavn og båthus. Vedtaket utløste et enormt dugnadsarbeid for å realisere drømmen. Det ble tatt opp lån, organisert dugnadsgjenger og ikke minst utarbeidet en langsiktig leieavtale med Orkdal kommune som grunneier.Samarbeid og utvikling

Medlemstallet har variert opp gjennom åra. Fra 15 i startåret til 459 medlemmer i toppåret 1975. Mens mannfolka bygde hus og brygger, organiserte damene seg i Dameklubben Terna. Dameklubben tok ansvaret for blant annet innendørsarbeidet, utleie og kontingentinnkreving. Dameklubben har vært en avgjørende faktor i oppbygginga av et moderne festlokale og gode inntekter for drifta av Båtklubben Terna.


I 1978 sto Terna-huset ferdig. I ettertid har Terna bygd paviljong for vinterlagring av båter, utvidet båtplassene med flere flytebrygger og selvsagt foretatt nødvendig og kontinuerlig vedlikehold av havneområde, bygninger og turstien på moloen ut til Terna-fyret.


bottom of page