top of page
  • Writer's pictureKom til Orkanger

Orklaparken – et vellykket folkehelseprosjekt

Updated: Apr 9, 2019

Orklaparken er en ti kilometer lang sammenhengende tursti fra Orkdalsfjorden ved Orkanger i nord langs elva Orkla til Forve bru i sør.Lakseelva Orkla har sitt utspring fra Orkelsjøen i Oppdal kommune og munner ut ved Orkanger i Orkdal kommune. Elva slynger seg gjennom et av de frodigste dalførene i landet og er kjent som en god lakseelv, en naturperle og et rekreasjonsområde for folk som bor i området.


Folkehelse

Orklaparken mellom Fannrem og Orkanger er en tursti på i underkant av ei mil. Den starter på moloen ved Gammelosen og følger elva til Forve bru på Fannrem. Det er selvsagt mulig å starte turen langs hele strekningen, for det går stier på kryss og tvers, og mange er koblet sammen med gang- og sykkelbaner langs kommunale veier og fylkesveier.

Turstiens mål er å øke tilgjengeligheten til elva og stimulere til økt rekreasjon, mosjon og naturopplevelser. Den store bruken og de positive tilbakemeldingene er dokumentasjon på at Orklaparken er blitt et vellykket folkehelseprosjekt.


Kampen for Gammelosen

Arbeidet med turstien startet egentlig som en kamp om å ta vare på restene etter det gamle elvedeltaet. Deltaet hadde blitt drenert og fylt opp til industriområdet Grønøra på slutten av 1960-tallet. Etter at elva ble kanalisert mot vest og Råbygda, kjempet lokalbefolkninga for å bevare det gamle elveløpet mot bebyggelsen på Orkanger. De ønsket å ta vare på restene etter fiskerøra og rekreasjonsområdene i elvaosen.

Etter stor innsats fra frivillige entusiaster, ble også Orkdal kommune involvert og sammen sørget de for at tur- og badeområdet Gammelosen ble etablert og videreutviklet. Dette arbeidet ble snappet opp av de som jobbet med kommunens storstilte planprosjekt «Orkdal 2040» som ble vedtatt i 2011. Målet ble nå å etablere en utvidet tursti fra fjæresteinene, langs elva og helt til Bårdshaug bru i utkanten av Orkanger. Navnet på turstien ble Orklaparken.


Bruer og fugletitting

I prosessen med etablering av Orklaparken, ble området utvidet nok en gang. Strekningen ble doblet og ført helt fram til Fannrem og Forve bru – totalt blir det en strekning på nesten ei mil.

Orklaparken ble opparbeidet med belysning og benker og lagt til rette for alle, spesielt for bevegelseshemmede. I 2017 ble studenter ved fakultet for arkitektur og design engasjert i prosjektet. Dette resulterte både i et fugletittertårn ved Tarva like ved Gjølme bru, og to bruer i massivtre ikke langt fra der Follobekken og Evjensbekken renner ut i Orkla. Studentene fikk i 2018 Orkdal kommunes byggeskikkpris for bru-prosjektene.


Et rekreasjonsområde som er lett tilgjengelig for alle
bottom of page