top of page
  • Writer's pictureKom til Orkanger

I sentrum på Orkanger finner man nå en helt ny mulighet!

- moderne kontorplasser og møterom midt i sentrum!Salvesen & Thams Eiendom leier ut kontorplasser i nytt kontorfellesskap sammen med Næringshagen. Her finner man alle fasiliteter på plass fra første dag. Enkelt for deg som leietaker. Om du ønsker ett skrivebord kun for noen timer en dag, eller en fast leieavtale i en periode så er det her alle muligheter. I tillegg får du med flotte kontorkolleger fra dag en. Det er store sosiale fordeler å kunne være en del av ett fellesskap, uansett om man er en gründer i oppstartsfasen eller kanskje en som ønsker å flytte kontoret ut av hjemmet. Man får følelsen av å ha kolleger, sparringspartnere og noen å spise lunsj sammen med. Man får fylt opp travle dager med sosiale samtaler i sine arbeidspauser.

Les mer om leie av kontorplass her


Hvor er det? I andre etasje på Remegården finner man fasiliteter som: møterom, kontor, kjøkken og seks kontorpulter i ett åpent men skjermet fellesskap. Her er kaffemaskinen på plass, skriver tilgjengelig og internett er online fra dag en. I første etasje finner man også et moderne møterom som har plass til mange rundt ett stort møtebord og med en Clevertouchskjerm på veggen levert av Kontorplan. Med slike fasiliteter på plass så ligger alt til rette for gode møter. Her finner man også fasiliteter som kjøkken, minglearena og toaletter. Møterommet ligger skjermet til og man kan enkelt bestille mat fra mange av de flotte aktørene som finnes på Orkanger. Møterommet kan enkelt leies via en egen booking på Næringshagen sine nettsider.

- Vi opplever økt interesse for kontorarealer i sentrum. Yngve Bakken

Salvesen & Thams, Yngve Bakken:

- Vi opplever økt interesse for kontorarealer i sentrum. Det ser også ut til at Orkanger følger trend fra større byer med at næringsdrivende ønsker å etablere seg i kontorfellesskap med andre bedrifter. BoligHUB som også ligger i Remegården er også et godt eksempel på dette. Såkalt Co-working vil nok bli enda mere etterspurt i framtiden, og dette vil nok gi nye forretningsmuligheter for virksomheter som er samlokalisert. Den nye måten å jobbe på er noe vi tar hensyn til når vi utvikler nye næringsarealer i sentrum.


Biztek AS, Roger Aakerholm:

- For Biztek så var det ekstremt viktig å finne et lokale og utleier som kan ivareta våre behov i takt med en ambisiøs vekst. Dette uten at vi ble nødt til å leie mange kvm som vi strengt tatt ikke har behov for. Når Salvesen & Thams ved Yngve Bakken lanserte sin plan for Co-working, så vi raskt at dette var optimalt for den fasen vårt firma er i nå. Avhengig av hvilke prosjekter våre konsulenter jobber på, så har vi varierende antall ansatte innom kontoret til enhver tid. En slik løsning gir oss den fleksibiliteten, samt at det også er rom for å samle alle når det er nødvendig. Må også trekke frem den hyggelige gjengen hos Næringshagen, som skaper gode sosiale rammer på daglig basis.  


Øyvind Bakken og Roger Haugen trives sammen med den hyggelige gjengen hos Næringshagen

Recent Posts

See All
bottom of page