top of page
  • Writer's pictureKom til Orkanger

Damphuset

Updated: Dec 16, 2018

Noen kalte det galskap. Iren Olsen Poort og ektemannen Eduard Poort gjorde galskapsprofetiene til skamme og realiserte Orkangers mest spesielle selskapslokaler i Damphuset.Han ser alltid bare muligheter, den blide nederlenderen fra Rotterdam. Iren har nok mer av det trønderske lynnet i seg. Det innebærer en er mer nøktern grunnholdning når nye idéer lanseres. Sammen er de et godt team, både privat og i forretningssammenheng. Når Eduard sier ”kjør”, sier Iren ”vent”. Han innrømmer at det noen ganger har vært lurt å høre på fruen.


Da han for noen år siden kom hjem og skulle overraske henne med at han hadde kjøpt hus, ble hun nok mildest talt det – overrasket! Ikke hvilket som helst hus. Han hadde kjøpt det gamle dampmaskinhuset på Strandheim. Teglsteinshuset som var selve hjertet i M.Thams sitt gamle sagbruk, kassefabrikk og etter hvert ferdighusfabrikk på Orkanger skulle bli bilmuseum. Det var Eduards plan. Da sjokket hadde lagt seg og en iherdig innsalgsperiode overstått var Iren overbevist. Hun var med videre. Etter utallige dugnadstimer, søvnløse netter, hjelp fra venner og kjente – og ikke minst et dypdykk i norsk byråkrati og regelverk, sto Damphuset klart for åpning sommeren 2013. Ikke som bilmuseum, men som selskapslokale. Planer er til for å endres!


Drømmen om å skape noe, få til noe eget, til glede for lokalbefolkningen lå hele tiden som et fundament i prosjektet. – Idealisme har vært selve drivkraften, mens økonomi selvsagt har vært en rammebetingelse, sier Eduard. De har brukt mye penger på investeringen, men resultatet og aktiviteten i huset har vist at satsingen har vært verdt det. De har utelukkende fått rosende ord fra leietakere og besøkende. Orkdal kommune er også fornøyd, noe tildelingen av Byggeskikkprisen 2014 er et synlig bevis på. – Mange eldre mennesker har vært innom og rost oss for at vi har tatt vare på huset og utviklet det til noe som er til gangs for lokalbefolkningen. Skjønt ikke bare orkdalingene har oppdaget husets sjarm og fasiliteter. Trondheimsmarkedet har blitt en viktig del av kundemassen. Så langt i år har det vært arrangert 19 bryllup, mange av dem med utgangspunkt i Trønderhovedstaden. De fleste helgene er lokalet utleid til livets merkedager i form av konfirmasjoner, bryllup og jubileum.– Fokuset framover blir å sørge for mer aktivitet på ukedagene, sier Iren. Vi har hatt noen arrangement i regi av bedrifter i regionen, og det ønsker vi å satse mer på. Møter, kurs og konferanser egner seg godt hos oss. Barnebursdager er en annen idé de sysler med. – Her er det både romslig og røft, noe som passer når hele klassen skal inviteres til feiring. – Vi har en andre etasje i bygget med stort potensiale, sier Eduard, uten at han vil bli for detaljert på hva han har tenkt.


Neste år vil Iren satse på å holde åpent på dagtid en dag i uka. – En liten bydelskafé, der turgåere og andre i nærområdet kan stikke innom for en kaffe og vafler. Men først er det julebordsesong. 18.- og 19.desember blir det gjentakelse av fjorårets suksess Julebluzz. I samarbeid med Arvid Blåsmo, Gunnar Andreas Berg, et lokalt husband og gjesteartister åpner de dørene for en musikalsk aften med matopplevelse. Den første kvelden er forbeholdt bedrifter – den andre for alle som har lyst. Her gjelder det å være tidlig ute med bestillingen.


Fantastisk sted å bo

Damphuset ligger i et område av Orkanger med stort potensiale, mener de begge. De håper på en videreutvikling av området med både boliger og næringsarealer mot sjøen. – Vi er positiv til det meste som gir vekst og økt sysselsetting. Havneutbyggingen hilses velkommen, bare det gjøres på en skånsom måte. Infrastruktur med gode veiløsninger må komme på plass. Eduard som kommer fra et av de tettest befolkede områdene i Europa kan ikke få fullrost Orkanger nok som bosted. – I Rotterdam bruker man halve dagen på å forflytte seg. Det er kø til barnehagen, kø til jobben og kø hvis du skal på et møte. Det er rett og slett utrolig ineffektivt. Her er alt så enkelt. Vi har god plass, ingen kø og vi får tid til å gjøre masse i løpet av et døgn som folk andre steder i Europa ikke kan. – Jeg tror ikke de fleste som bor på Orkanger tenker over hvor godt vi har det. Det er så lett å ta alt som en selvfølge. Her har vi alt rundt oss. Jobbmuligheter, godt handletilbud, flotte idrettsanlegg og nydelig natur rett utenfor stuedøra. – Perfekt sted å bo, mener Eduard.


Familieaktivitet

Iren er bookingansvarlig i det som i realiteten har blitt en liten familiebedrift. Det er mye som skal gjøres. Irens mor og far, Aud og Jens Olsen, som begge er pensjonister, har utallige dugnadstimer på samvittigheten. Arbeidstimer blir det også på datteren Tina. – Uten dem og mange av våre venner hadde vi ikke greid det, sier Eduard, som er selvutnevnt vaktmester. Han kan love at de skal fortsette å utvikle huset og området i årene som kommer. Vi tror på han – og Iren sier nok ”kjør på!”


“Vi er positiv til det meste som gir vekst og økt sysselsetting”

Tittel her

relevant tags (#damphuset #drøm #skapenoenytt #komtilorkanger)

Recent Posts

See All
bottom of page