top of page
  • Writer's pictureKom til Orkanger

Best på barnehage?

Updated: Jul 1, 2019

Orkdal kommune er kjent for meget god kvalitet i sine barnehager. Det er full barnehagedekning.Kommunen er meget fleksibel i forhold til tildeling av barnehageplass, faktisk av de beste i landet – og innflyttere kan få plass når som helst i løpet av året.


Les mer om barnehagene på Orkdal kommune sine hjemmesider


“Hos Orkanger barnehage får alle familier en primærkontakt som sikrer at barnet er i sentrum, for god omsorg og gode opplevelser”

Rullerende opptak i barnehagene


Orkdal kommune har full barnehagedekning og tilbyr i tillegg rullerende opptak slik at alle barn tilbys barnehageplass senest innen fylte 13 måneder.

Orkdal har fem kommunale og en privat barnehage med til sammen 640 barnehageplasser (Kilde: kilde: barnehageoversikt.no/2019). 154 ansatte i de kommunale barnehagene og 17 ved den private barnehagen gjør hverdagen god for de minste. Undersøkelser blant foreldre og foresatte viser at de er generelt godt fornøyd med barnehagene. På de viktigste områdene relasjon mellom voksne og barn, barnets trivsel og barnets utvikling har Orkdalsbarnehagene høyere skår enn landsgjennomsnittet i følge Foreldreundersøkelsen 2018.


Barnehagene har ett hovedopptak med søknadsfrist 1. mars, men Orkdal kommune har rullerende opptak for barn som fyller ett år i løpet av barnehageåret. Søknadsfristen for rullerende opptak er 1. oktober og gjennom denne ordningen tilbys barna barnehageplass seinest innen fylte 13 måneder. Også barnefamilier som flytter til Orkdal kommune i løpet av barnehageåret har en rettighet i og med at barna tilbys plass innen tre måneder fra den datoen de søker om plass.


Alle barnehagene drives etter samme kommunale norm og regelverk, men likevel har de definert sitt spesielle slagord:

Evjen barnehage: Hos oss er raushet, varme og kreativitet viktige verdier.

Gjølme barnehage: Skog og fjære alltid nære. Våre verdier er trygghet, kreativitet og kjærlighet.

Grøtte barnehage: Vi gjør hverandre gode og vil hverandre vel!

Orkanger barnehage: Vi ser det store i det små, ser det magiske i det hverdagslige, verdsetter barnekulturen og barnas initiativ, gir leken tid og rom, sier ja til vi vet hvorfor vi sier nei og lar kreativiteten råde.

Årlivoll barnehage:Gode opplevelser skaper gode minner! – som er viktig for livet framover.

Liavoll barnehage (privat med kristen formålsparagraf): Vi ønsker at barnehagen vår skal være en god plass å være for både barn, foreldre og ansatte.

Dette er Orkdals barnehager:


Evjen barnehage – 117 barn. Avdelinger: Rasmusrommet, Katthult, Espa, Småland, Lønneberget, Rauåsen, Junibakken

Gjølme barnehage – 68 barn.Avdelinger: Utsikten, Furutoppen, Sjøstjerna,

Grøtte barnehage – 127 barn. Avdelinger: Bjønnalia, Ekornbole, Elgstuggu, Kråkereiret, Maurtua, Revehiet, Rådyrenga og Vepsebole.

Orkanger barnehage – 192. Avdelinger: Bekkfaret (78 barn): Månestua, Solstua, Nervika og Hov. Rianmyra (114): Smørbukken, Tommeliten, Huldra, Veslefrikk, Tyrihans og Askeladden.

Årlivoll barnehage – 73 barn. Avdelinger: Svorkmo (46 barn): Blåbærtua og Tyttebærtua, og Vormstad (27 barn): Bringebæra.

Privat barnehage (Norsk Luthersk Misjonssamband)

Liavoll Barnehage – 37 barn. Avdelinger: Kløverenga og Solsikken

bottom of page