top of page
  • Writer's pictureKom til Orkanger

Alle er med – ingen sitter på innbytterbenken

Updated: Dec 11, 2019

Orkdal skolekorps fikk Orkdal kommunes Kulturpris i 2018. Samme år feiret korpset 70 år. Sju tiårs innsats med meningsfylt aktivitet for lokal ungdom fikk velfortjent hederspris.Det var en heder til lokal korpsbevegelse, frivillig innsats og foreldredugnad. Og det var en pris til et ungdomstilbud som ikke opererer med innbytterbenk: Alle får være med! Prisen var også en takk til korpsets innsats og betydning under feiring av 17.mai i alle år.

Korpsbevegelsen i Norge har lange tradisjoner. Og lengst tradisjon har korps for voksne menn. Landets første amatørkorps ble etablert allerede på 1870-tallet. Det første guttekorpset kom i 1901 og i 1956 fikk norske jenter formelt adgang til å delta i skolekorpsene.Korps for ungdom startet i vår region med Orkdal guttekorps som ble etablert på Fannrem 18.oktober 1938. Det var meieribestyrer Ingebrigt Hallan som stilte seg i spissen for korpset. 20 gutter var med fra starten. Henrik Mylde var Hallans medinstruktør. Korpset øvde et halvår før de hadde sin første offentlige opptreden som var ei familieforestilling i forsamlingshuset Fagertun søndag 26. mars 1939. I mai samme år var de klare for sin første 17.mai-innsats. Ifølge egen hjemmeside spilte de fra morgen til kveld på nasjonaldagen. Og det har korpset fortsatt med i alle år.


2.verdenskrig ble en utfordrende tid også for korpsbevegelsen. Guttekorpset greide å holde en viss aktivitet gjennom krigen og spilte ved noen noen offentlige opptredener og sammenkomster.


Da freden kom i 1945 var det behov for å restarte aktiviteten. I mars 1950 var Orkdal guttemusikkorps på beina igjen og startet faste øvinger. Mer fart i sakene ble det da også jentene fikk mulighet å delta fra 1960. Dette krevde at navnet på korpset ble endret. I 1962 skiftet korpset navn til Orkdal Juniorkorps.


Orkanger har hatt et rikt og aktivt sang- og musikkmiljø helt fra tidlig på 1900-tallet. I 1919 ble Orkanger Musikkorps stiftet, men levde bare til 1930 da det ble lagt ned. Heldigvis ble det reorganisert bare to år etterpå.For å sikre rekrutteringa ble Orkanger guttemusikkorps stiftet 7.januar 1952. Jentene fikk være med fra 1958 og guttemusikkorpset skiftet navn til Orkanger juniorkorps i 1961. 1972 fikk korpset eget drillkorps.


Orkdal kommunale kulturskole ble etablert i 1981 og fikk stor betydning for utviklinga av korpsbevegelsen. Likevel opplevde begge ungdomskorpsene dårlig rekruttering en periode på slutten av 1980 og først på 1990-tallet. Dette resulterte i et konstruktivt samarbeid mellom juniorkorpsene på Fannrem og Orkanger. Samarbeidskorpset Orkanger/Orkdal Juniorkorps oppsto i 1991. Det ble et vellykket prosjekt som endte med full sammenslåing fra høsten 1993. Navnet ble Orkanger og Orkdal juniorkorps med musikere og drillkorps.

Korpset skifta navn til Orkdal skolekorps i 2003 og er det eneste skolekorpset i Orkdal kommune.


Korpset er svært aktivt med konserter, opptredener og deltakelse på konkurranser og stevner hvert år. Flere profesjonelle musikere har starta sin musikalske karriere i en av forløperne til Orkdal skolekorps. I 2018 hadde korpset en storstilt 70-års-jubileumskonsert i Grøtte samfunnshus der korpsets leder, Kjell Arne Skoglund, kunne motta Orkdal kommunes kulturpris for 2018 av ordfører Oddbjørn Bang.


Historiske bilder er utlånt fra Orkanger historie.


Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page