top of page

Jobbe

30 bygårder i sentrumsgata fra Tverradkomsten i sør til Trondheimsveien i nord finner vi nesten 60 virksomheter. Totalt har disse bedriftene ca 250 ansatte som jobber profesjonelt og målbevisst for å gjøre byen til en attraktiv småby. Virksomhetene har et mangfold av tjenestetilbud – alt fra dagligvare, frisør og kroppspleie, lege, tannlege, regnskap, bank, finans, boligomsetning, klær, husflid, gaver og interiør, advokatvirksomhet, motell, kafé, bar og restaurant, bingo, VVS, elektro og belysning. I tillegg har regionens Politikammer tilhold her og byen har sin egen avisredaksjon. Byens utvikling har alltid vært påvirket av elva Orkla og nærheten til Orkdalsfjorden. Kommunens store industriområde Grønøra er etablert i den gamle elveosen. Grønøra åpnet for en storstilt industriutvikling med hovedvekt på offshore, mekanisk industri og havnevirksomhet.

bottom of page